8th August

BTM Global được lựa chọn là đơn vị triển khai giải pháp Oracle NetSuite ERP cho Huish Outdoors tại Việt Nam

2022-08-09T21:07:16-05:0008/08/2022|

BTM GLOBAL ĐƯỢC LỰA CHỌN LÀ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP ORACLE NETSUITE ERP CHO HUISH OUTDOORS TẠI VIỆT NAM Vừa qua, Huish Outdoors - Tập đoàn sản xuất thiết bị lặn thể thao hàng đầu thế giới lựa chọn BTM Global triển khai hoàn thiện và đào tạo giải pháp Oracle NetSuite ERP [...]

3rd August

Đất Hợp chính thức vận hành giải pháp Oracle NetSuite ERP do BTM Global Việt Nam triển khai

2022-08-03T01:33:58-05:0003/08/2022|

ĐẤT HỢP CHÍNH THỨC VẬN HÀNH GIẢI PHÁP ORACLE NETSUITE ERP DO BTM GLOBAL VIỆT NAM TRIỂN KHAI Giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp Oracle NetSuite ERP là bước tiến quan trọng của Đất Hợp cho lộ trình chuyển đổi số và cải tiến doanh nghiệp trong tương lai. Tp. Hồ Chí [...]

18th May

Kingspan Việt Nam và BTM Global Việt Nam ký kết và khởi động dự án triển khai Oracle NetSuite ERP

2022-05-18T02:15:58-05:0018/05/2022|

KINGSPAN VIỆT NAM VÀ BTM GLOBAL VIỆT NAM KÝ KẾT VÀ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN TRIỂN KHAI ORACLE NETSUITE Doanh nghiệp hàng đầu về các giải pháp bảo vệ công trình và tòa nhà toàn cầu đặt niềm tin vào BTM Global triển khai giải pháp Oracle NetSuite ERP cho văn phòng tại Việt Nam [...]

6th May

CloudEats lựa chọn BTM Global Việt Nam hỗ trợ triển khai Oracle NetSuite tại Việt Nam

2022-05-06T01:19:47-05:0006/05/2022|

CLOUDEATS LỰA CHỌN BTM GLOBAL VIỆT NAM HỖ TRỢ TRIỂN KHAI ORACLE NETSUTIE TẠI VIỆT NAM Vừa qua, CloudEats, doanh nghiệp tiên phong về mô hình nhà hàng trực tuyến khu vực Đông Nam Á đặt niềm tin vào BTM Global Việt Nam để tư vấn, đào tạo và triển khai giải pháp Oracle NetSuite [...]

6th May

BTM Global Việt Nam và Vriens & Partners hợp tác triển khai dự án Oracle NetSuite ERP

2022-05-06T01:17:42-05:0006/05/2022|

BTM GLOBAL VIỆT NAM VÀ VRIENS & PARTNERS HỢP TÁC TRIỂN KHAI DỰ ÁN ORACLE NETSUITE ERP Vừa qua, Vriens & Partners - Công ty tư vấn các vấn đề chính phủ hàng đầu Đông Nam Á hợp tác cùng BTM Global Việt Nam để triển khai giải pháp Oracle NetSuite ERP cho Vriens & [...]

Go to Top